Höstbal den 21 november


Alla som är intresserade av att se vår koncert och eller dansa med oss är välkomna! På grund av Covid 19/Corona kan tyvärr max 50 personer delta.
Anmälningar sker via dansrenässans e-mail.
Hoppas vi ses på rep den 7 och 14 nov!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s