Kallelse till extra årsmöte för föreningen Dansrenässans

Styrelsen i föreningen Dansrenässans kallar medlemmarna till extra årsmöte. Alla medlemmar välkomnas. Tid och plats Det extra årsmötet hålls i sal 12 lördagen den 3 november kl 12:30. Mötets utlysning Det extra årsmötet annonseras på föreningens hemsida, i föreningens lokal i samband med träning samt via de e-postadresser som medlemmarna lämnat.  Övrig spridning av kallelsen … More Kallelse till extra årsmöte för föreningen Dansrenässans